Komerclikums nosaka, ka kapitālsabiedrības (SIA, AS) vadītājam savi pienākumi jāpilda kā krietnam un rūpīgam saimniekam un jāatbild par zaudējumiem, ko tas nodarījis sabiedrībai (169.panta 1. un 2.daļa). Lai kontrolētu mantas saglabāšanu, jānodrošina tās fiziskā aizsardzība, kā arī jāīsteno grāmatvedības kontrole, kuras pamatprincips ir uzskaites funkcijas atdalīšana no pārējām uzņēmuma saimnieciskās darbības funkcijām, kā to paredz MK noteikumu Nr.585 Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju 69.punkts.