Spēkā stājas izmaiņas elektronisko kases aparātu normatīvajā regulējumā. Kas, sākot ar 2017.gadu, jāņem vērā nodokļu maksātājiem? Kādas ir būtiskākās izmaiņas, kas skar kases aparātu lietotājus? Kā tiks īstenota pāreja uz jauna veida kases aparātiem?

Jaunas kases aparātu tehniskās un lietošanas prasības noteiktas 11.02.2014. izdotajos Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.95 "Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām" un MK noteikumos Nr.96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" (MK noteikumi Nr.96), kā arī noteikumos veiktajos grozījumos.

Vajadzība izstrādāt un ieviest jaunas, stingrākas kases aparātu drošības prasības ir radusies, jo pēc Valsts ieņēmumu dienesta (VID) aplēsēm kases aparātu manipulāciju rezultātā valsts budžetā ik gadu netiek saņemti 140 milj. eiro. Nodokļu maksātājiem lietojot jaunos kases aparātus, valsts ieguvums būs budžeta papildināšana, no kura savukārt tiek nodrošinātas iedzīvotāju sociālās vajadzības. Godprātīgiem uzņēmējiem ir dubults efekts. Pirmkārt, tiks veicināta godprātīga konkurence, jo jauno kases aparātu ieviešana samazinās to uzņēmēju daļu, kuri, manipulējot ar kases aparātos reģistrētajiem datiem, var atļauties samazināt pārdošanas cenas, nezaudējot peļņu. Saprotams, ka godprātīgiem nodokļu maksātājiem ir sarežģīti konkurēt ar uzņēmumiem, kas nodokļus nemaksā. Arī administratīvo darbību skaits, ko valsts ir noteikusi saimnieciskās darbības veicējiem, ir jāsamazina. Tādējādi ir atvieglota jauna kases aparāta reģistrācijas kārtība, vienlaikus samazinot arī kases aparātu uzturēšanas izmaksas. Jauno prasību mērķis ir panākt, ka godprātīgi kases aparātu lietotāji, ieguldot līdzekļus jauna kases aparāta iegādē, gūtu arī praktiskus finansiālus ieguvumus. Kādi ir šie ieguvumi?