Darbinieks uzrakstījis atlūgumu, bet ikgadējais atvaļinājums izmantots divas dienas par daudz. Līdz ar to saskaņā ar Darba likuma 78.pantu ir tiesības ieturēt izmaksāto vidējo izpeļņu par neatstrādāto atvaļinājuma laiku par divām dienām. Kā pareizi grāmatot šo ieturējumu?