SIA "Z" sniedz veselības aprūpes pakalpojumus un saņem apmaksu gan skaidrā naudā, gan ar maksājuma kartēm, un noformē elektronisko kvīti. Saskaņā ar Pievienotās vērtības likuma (PVN likums) 52. pantu SIA nav reģistrēta PVN maksātāju reģistrā. Kad un vai vispār SIA "Z" būtu jāiegādājas un jāstrādā ar kases aparātu?

Ministru kabineta (MK) noteikumu Nr. 96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" 82. punktā minēts, ka kases aparātu var nelietot. Vai ir kādi ierobežojumi saistībā ar uzņēmuma apgrozījumu, lai būtu nepieciešams obligāti sākt lietot kases aparātu?

Papildu jautājums par uzskaiti – kā saņemto skaidro naudu būtu pareizi noformēt grāmatvedībā? Katras dienas beigās būs kases ieņēmumu orderis no darbinieka kā no avansa norēķinu personas vai kā no kasiera. Vai būtu nepieciešams kāds atsevišķs reģistrs, piemēram, kases žurnāls?