Uzņēmums pārdod preces mazumtirdzniecībā un darījumus noformē, izmantojot elektronisko kases aparātu. Tā kā pircēji nereti izvēlas maksāt ar karti, uzņēmums apsver iespēju izmantot mobilo POS termināli. Vai atbilstoši likumdošanā noteiktajām prasībām ir pietiekami, ja uzņēmums izraksta pārdošanas pavadzīmi un samaksa par precēm tiek veikta, izmantojot šādu POS termināli? Tādējādi nauda tiek ieskaitīta uzņēmuma bankas kontā, savukārt klients saņem POS termināļa čeku un pavadzīmi.

Vai tad, ja pircējs ir fiziskā persona, pavadzīmes rekvizītu ailē "Pircējs" ir obligāti jānorāda klienta vārds, uzvārds un personas kods?