1. janvārī spēkā stājās jaunais Grāmatvedības likums, un līdz ar to pieņemti arī jauni Ministru kabineta noteikumi kases dokumentu uzskaitei un kases grāmatas kārtošanai. Kas ir mainījies?