Par samērā jaunu varētu saukt likuma “Par nodokļiem un nodevām” (likums par NN) 30.panta 7.daļas normu, kas nosaka, ka nodokļu maksātājiem, kas veic saimniecisko darbību līdz taksācijas gadam sekojošā gada 1.februārim jādeklarē visi iepriekšējā gada laikā skaidrā naudā veiktie darījumi ar fiziskajām personām, kurām atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, ja 1 darījuma summa 1 operācijā ar katru darījuma partneri pārsniedz 3000 EUR.

Tā kā straujiem soļiem tuvojas 1.februāris, līdz kuram nodokļu maksātājiem jāiesniedz “Skaidras naudas deklarācija” par iepriekšminētajiem darījumiem, kas veikti 2015.gada laikā, tad izvērtēsim problēmsituācijas, sākotnēji apskatot jautājuma teorētiskos aspektus.