Pieskaroties tēmai par skaidrās naudas lietošanas ierobežojuma aktuālākajiem jautājumiem, par likuma Par nodokļiem un nodevām 30.panta 1.daļā noteikto ierobežoto darījuma apmēru naudas izteiksmē, vēl joprojām pastāv dažādas neizpratnes un neskaidrības, kādas darbības būtu atzīstamas par vienu vai vairākiem darījumiem, kā arī, vai ierobežojumi attiecas uz vienu atsevišķu darījumu, vai visu darījumu kopsummu. Tāpēc savā rakstā turpināšu publikācijā Skaidrās naudas lietošanas ierobežojumi neskaidrās likumdošanas labirintos (iFinanses.lv, 11.09.2012.) aizsākto tēmu, lai viestu lielāku skaidrību šajā jautājumā.