Uzņēmuma kasē ir atlikums latos. Vai drīkst izmaksāt algu skaidrā naudā no kases latos, ļaujot darbiniekam pašam konvertēt uz eiro?