Uz līguma pamata (līgums no 01.01.2012. - 31.12.2012.) fiziska persona aizdod naudas līdzekļus 15000 Ls SIA skaidrā naudā, ar iemaksu uzņēmuma kasē pa daļām. Vienā mēnesī kasē iemaksā 10 000 Ls, nākamajā mēnesī - 5000 Ls.Jautājums: Vai uzņēmums ir pārkāpis likuma Par nodokļiem un nodevām 30.pantu? Mūsu skatījumā – nē! Bet Valsts ieņēmuma dienesta (VID) darbinieki uzskata, ka ir pārkāpts likums, jo uzskata, ka fiziska persona vienai juridiskai personai skaidrā naudā drīkst aizdot tikai 10 000 Ls neatkarīgi no taksācijas perioda.