Kā Jūs komentētu izdevumu, kas veikti norēķinu sistēmā Western Union, uzskaiti grāmatvedībā? Vai uzņēmums drīkst izmantot šādu apmaksas veidu (piemēram, par preci no Ķīnas), un vai tas nav klasificējams kā skaidras naudas darījums?