Turpinām Andas Ziemeles publikāciju Vienlaicīgās apgrozības periods – skaidrās naudas nianses (iFinanses.lv, 08.12.2013.). Šajā daļā lasiet par norēķiniem latos un eiro, divu valūtu glabāšanu, uzskaiti un inkasāciju vienlaicīgās apgrozības periodā.