Ne tik bieži sastopama, tomēr iespējama ir situācija, kad pamatlīdzeklis (PL) saņemts apmaiņas darījumā vai dāvinājumā. Šajā gadījumā sākotnējās vērtības noteikšana ir atšķirīga un arī sarežģītāka nekā tad, ja PL iegādāts vai izgatavots pašu spēkiem.

Ministru kabineta noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi" paredzēts: ja PL iegūst apmaiņas darījumā un par šo objektu pilnībā vai daļēji atlīdzina ar citu aktīvu, kas nav nauda vai naudas ekvivalents, iegūtā PL sākotnējo vērtību nosaka:

  • pēc saņemtā PL patiesās vērtības, ja to var ticami noteikt;
  • pēc apmaiņā nodoto aktīvu patiesās vērtības, ja saņemtā PL patieso vērtību nevar ticami noteikt;
  • pēc apmaiņā nodoto aktīvu bilances vērtības maiņas darījuma brīdī, ja nav iespējams ticami noteikt ne apmaiņas darījumā iegūtā PL patieso vērtību, ne apmaiņai nodoto aktīvu patieso vērtību.