Iepriekšējā rakstā apskatījām ieņēmumu un izdevumu uzskaiti un atspoguļošanu gada pārskatā. Šoreiz pievērsīšos bilancei, konkrēti - ilgtermiņa ieguldījumiem. Kā iedala ilgtermiņa ieguldījumus? Kā tos novērtēt? Un ko atspoguļot gada pārskata pielikumā?