Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību (SIA) "AB" ir automašīna, kuras bilances vērtība ir 1000 EUR. SIA "AB" vēlas ieguldīt šo automašīnu SIA "KK" pamatkapitālā par 5000 EUR (saskaņā ar Uzņēmumu reģistra apstiprinātā eksperta novērtējumu). Kā šo darījumu atspoguļot grāmatvedībā, un kas notiek ar pievienotās vērtības nodokli (PVN)?