Ilgtermiņa ieguldījumu iegāde un uzlabošana nereti ir publiskas institūcijas būtiska izdevumu daļa, kā arī lielākais bilances postenis. Tāpēc tieši izmaiņas ilgtermiņa ieguldījumu sastāvā un to atspoguļošanas īpatnības var radīt visnozīmīgākās kļūdas gada pārskatā, ietekmējot gan aktīvus, gan saistības, gan institūcijas darbības finansiālo rezultātu.