Uzņēmums jūnijā iegādājās vieglo automašīnu par 45 000 EUR. Pēc 2 nedēļām uzņēmumam radās nepieciešamība pēc naudas, tāpēc auto tanī pašā mēnesī (jūnijā) pārdeva par 42 000 EUR. Vai 3000 EUR var norakstīt kā ar saimniecisko darbību saistītos izdevumus, kas nepalielina ar uzņēmumu ienākuma nodokli (UIN) apliekamo ienākumu? Finanšu nolietojums pamatlīdzeklim netiek aprēķināts, bet kā pareizi būtu rīkoties ar nolietojumu nodokļu vajadzībām? Ja tas jāaprēķina (30% no 45 000 EUR = 13 500 EUR), vai UIN deklarācijā par 2015.gadu uzņēmumam arī ir jāpalielina apliekamais ienākums par 13 500 EUR?