Biedrība projekta īstenošanai saņēmusi Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu (90% no projekta kopsummas). Par šo naudu iegādāti pamatlīdzekļi. Sastādot ieņēmumu un izdevumu pārskatu, izdevumos noraksta pamatlīdzekļu vērtību gada nolietojuma apmērā. Veidojas pozitīva starpība. Kurā bilances pasīva postenī jāuzrāda šī vērtība - fondi vai kreditori (nākamo periodu ieņēmumi)?