Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) iegādājas nekustamo īpašumu. Šis īpašums pieņemts ekspluatācijā pirms tā reģistrēšanas zemesgrāmatā. Vai valsts nodevu un nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) (kā atklājās pie īpašuma reģistrēšanas, pārdevējs nebija samaksājis nodokli) SIA var attiecināt uz saimnieciskās darbības izdevumiem pārskata periodā?