Uzņēmums saņem no piegādātāja preci (abi darījuma partneri ir pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksātāji Latvijā), rēķinā ir ieraksts: Dāvanu karte 10 Ls. Dāvanu karte ir kā bonusa atlaide par iegādāto preču daudzumu. Piemēram, dators  500 Ls, dāvanu karte 10 Ls, 1.gb. Kā uzskaitīt grāmatvedībā šādu dāvanu karti: 1. Neņemt vērā ierakstu par dāvanu karti un grāmatot tikai datora vērtību?  2. Nopirkt kaut ko uzņēmumam?