Sabiedrība iegādājās pamatlīdzekli (PL) - zemi 0,91 ha platībā. Nolietojums nav rēķināts. Pēc gada sabiedrība uz šī zemes gabala uzcēla malkas nojumi, grāmatojot to kā PL un rēķinot nolietojumu. Šogad daļā zemes gabala (0,46 ha platībā) izveidots laukums koksnes šķeldas uzglabāšanai (noņemta virskārta, līdzināts u.tml.), līdz ar to ir radušās izmaksas. Uzkrātās izmaksas sabiedrība negribētu uzreiz norakstīt izmaksās, bet pievienot zemesgabala vērtībai. Kā to grāmatot? Kā rīkoties ar nolietojumu?