Zemnieku saimniecība (ZS) plāno audzēt un pavairot šķirnes liellopus. ZS kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā un piemēro periodisko krājumu uzskaiti. Kādi grāmatojumi izdarāmi

  • liellopa iegādes brīdī,
  • jaunlopa piedzimšanas brīdī,
  • jaunlopa pārdošanas brīdī,
  • gada beigās, inventarizējot lopus, lai sagatavotu peļņas vai zaudējumu aprēķinu un bilanci?