Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ir iegādājusies nekustamo īpašumu – dzīvokli no fiziskas personas. Līgumā ir uzrādīta pirkuma cena 50 000 EUR un dzīvokļa kadastra numurs. Zemesgrāmatu apliecībā uzrādās 2 ieraksti: dzīvokļa īpašums un  kopīpašuma domājamā daļa no mājas uz zemes gabala. Kā pareizi grāmatvedības uzskaitē iegrāmatot šo pirkumu: vai ir jāizdala 2 pamatlīdzekļi - dzīvoklis un zemes domājamā daļa? Kā noteikt vērtību katram pamatlīdzeklim atsevišķi?