Sabiedrība iegādājas pamatlīdzekli (PL). Saņemtajā pavadzīmē noradīta PL (saskaņā ar grāmatvedības politiku) cena 700 EUR, bet piemērota atlaide 100% apmērā sakarā ar to, ka no šī piegādātāja regulāri iegādājāmies dažādas biroja preces lielā apjomā. Tātad summa apmaksai ir 0 EUR. Kā pareizi noteikt PL iegādes vērtību un to atspoguļot uzskaitē?