Uzņēmums pieder pie uzņēmumu grupas, un sniegto pakalpojumu uzskaitei un rēķinu izrakstīšanai izmanto uzņēmumu grupas datorprogrammu. Pieslēgšanās programmai notiek caur internetu, licence nav izsniegta. Grupas uzņēmums ir izrakstījis rēķinu par programmas ieviešanas izdevumu (pielāgošana vietējiem noteikumiem, darbinieku apmācība) kompensāciju. Kā ir kvalificējami šādi izdevumi? Vai grāmatvedībā tos var atzīt kā nemateriālos aktīvus? Ja tomēr tos jāatzīst kā izdevumus, vai tie jānoraksta periodā, kurā radušies? Vai tomēr, ja summa ir liela, tos drīkst norakstīt pakāpeniski?