2015.gada augustā tiek iegādāts pamatlīdzeklis (automašīna) 45 000 EUR vērtībā, kas tiek izmantots saimnieciskajā darbībā no 01.09.2015. Pieņemot ekspluatācijā, jau zināms, ka pamatlīdzeklis tiks pārdots pēc 12 - 18 mēnešiem. Vai šādam pamatlīdzeklim drīkst lietojuma laiku noteikt 18 mēnešus? Pārdots tiks par tā brīža tirgus cenu. Kā pareizi rēķināt finanšu nolietojumu un nolietojumu nodokļiem par 2015.gadu un arī par turpmāko periodu līdz pārdošanai? Kā labāk rēķināt nolietojumu nodokļiem šādos gadījumos?