Uzņēmums (pievienotās vērtības nodokļa (PNV) maksātājs) pirms dažiem gadiem Eiropas Savienībā (ES) iegādājās dārgu pamatlīdzekli (PL), PVN piemērojot reversā kārtībā. Uzņēmums vēlas kļūt par PVN nemaksātāju. Vai no šī PL atlikušās vērtības jāaprēķina un jāsamaksā budžetā PVN?