Uzņēmums plānoja nodarbināt 5 jaunus darbiniekus un šim nolūkam iegādājās 5 mobilos telefonus. Uzņēmums saņēma rēķinu, veica samaksu, iegrāmatoja mobilos telefonus pamatlīdzekļu (PL) izveidošanas kontā (1240) un atskaitīja priekšnodokli. Situācija uzņēmumā mainījās, un vadība pieņēma lēmumu tomēr nepieņemt darbiniekus, līdz ar to iegādātie mobilie telefoni kļuva nevajadzīgi.