Kā uzskaitīt nomai paredzētus iegādātus elektroinstrumentus? Vai tos var klasificēt kā ilgtermiņa ieguldījumus?