Firma iegādājās dzīvokli Rīgā. Tas tiek izīrēts ar izpirkuma tiesībām. Pamatojoties uz finanšu īres līgumu (tika veikta arī 1.iemaksa 25% apmērā), dzīvoklis tika iegrāmatots kā pamatlīdzeklis, tiek rēķināts nolietojums. Kā pareizi kontēt šādu darījumu?