Kā pieņemt grāmatvedības uzskaitē līdz šim neesošu ilgtermiņa ieguldījumu (piemēram, sūkņu māju), kas ir pašvaldības tiesiskajā valdījumā, bet nav ne ziņu, ne dokumentu, kas apliecina īpašumtiesības?

Līdz šim grāmatvedības uzskaitē irtikai zeme, uz kura atrodas ēkas, bet nav ziņu par ēkām (arī Valsts zemes dienestā ir informācija tikai par zemi, ne ēkām). Vai būtu pareizi veikt atsevišķu inventarizāciju, kurā ēkas tiktu konstatētas kā dabā esošas? Un uz tā pamata ēkas pieņemt grāmatvedības uzskaitē un arī ierakstīt zemesgrāmatā?