Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA) nodarbojas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību. Savai saimnieciskajai darbībai 2015.gadā iegādājas nekustamo īpašumu - lauksaimniecības zemi un mežu. Kurš ir pareizais ekspluatācijā pieņemšanas brīdis - pirkuma līgums un samaksāta nauda pārdevējam vai pēc tam, kad SIA šo īpašumu ir reģistrējusi zemesgrāmatā?