Ir ēka, kas reģistrēta zemesgrāmatā uz uzņēmuma vārda, bet ir nevis tā īpašumā, bet ar formulējumu: nodota lietošanā. Ēkas īpašnieks to neuzrāda kā savu īpašumu bilancē / grāmatvedībā. Vai tas mums būtu jāuzrāda kā mūsu nekustamais īpašums? Un ar kādu sākotnējo vērtību?