Uz īpašumā esoša zemes gabala atrodas palīgceltne – ēka (īpašumā), kura tiks rekonstruēta, un šai ēkai tiks piebūvēta klāt papildu ēka. Ēkas tiks izmantotas saimnieciskajā darbībā. Vai visi izdevumi, kas saistīti ar dokumentācijas kārtošanu – dažādas izziņas, vērtēšana, saskaņošana, topogrāfijas projekts utt., ir iekļaujami jaunizveidotā objekta pašizmaksā, vai jāattiecina uz pārskata perioda izmaksām?