Uzņēmums par 35 000 EUR nopirka ēku un sāka tās kapitālremontu. Remonta izmaksas bija 50 000 EUR, tostarp ventilācijas izmaksas – 10 000 EUR, apkures sistēmas izmaksas – 15 000 EUR, kā arī citas izmaksas – 25 000 EUR. Pēc remonta beigām ēka ieviesta ekspluatācijā. Vai par pamatlīdzekļa (PL) sākotnējo vērtību var uzskaitīt ēkas iegādes cenu un remonta izmaksas – kopā 85 000 EUR? Vai ventilāciju un apkures sistēmu var uzskaitīt kā atsevišķus PL?