Uzņēmums nopirka ēku, tā nav ieviesta ekspluatācijā. Uzņēmums uzsāk ēkas remontu. Ēkas telpā tiek uzbūvēta sauna. Vai saunu var uzskaitīt kā atsevišķu pamatlīdzekli un iekļaut to I kategorijā?