Kā iegrāmatot pamatlīdzekli, kuru valdes loceklis/dalībnieks uzdāvinājis savam uzņēmumam? Un kādiem jābūt attaisnojuma dokumentiem?

Pieņemu, ka jautājumā minētais uzņēmums, kas ir dāvanas saņēmējs, ir komercsabiedrība, uz kuru attiecas Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums. Ja tā, tad atbilde meklējama Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas", precīzāk noteikumu 2.2.sadaļā "No fiziskajām un juridiskajām personām saņemto ziedojumu vai dāvinājumu naudā vai natūrā novērtēšana un norādīšana finanšu pārskatā". Noteikumu izpratnē (16.punkts) par dāvinājumu vai ziedojumu ir uzskatāma fiziskas, juridiskas vai citas personas naudas, mantas vai pakalpojuma nodošana bez atlīdzības sabiedrības īpašumā, nosakot vai nenosakot tā izlietošanas mērķi.