Saimnieciskās darbības veicējs iegādājās jaunu transportlīdzekli 2021.gada augustā, un līdz ar to veco vairs neizmantos. Vecajam transportlīdzeklim atlikusī vērtība uz gada sākumu ir 6000 eiro. Maršruta lapas netiek kārtotas. Nolietojums un ar auto saistītie izdevumi tiek atzīti 50% apmērā. Vai, izslēdzot no saimnieciskās darbības veco transportlīdzekli, atlikusī vērtība būtu jāiekļauj saimnieciskās darbības izdevumos? 100% vai 50% apmērā? Vai nolietojumu par 2021.gadu ir jārēķina nolietojums?

Būtiski ir saprast, kas ar šo veco transportlīdzekli notiek tālāk. Ja to vienkārši pārtrauc izmantot saimnieciskajā darbībā, kā tas ir saprotams no jautājuma, tad nav pamata auto atlikušo vērtību iekļaut saimnieciskās darbības izdevumos.