Iepriekš apskatījām nemateriālo ieguldījumu klasifikācijas kritērijus, kas ļauj tos atzīt par nemateriālo ieguldījumu. Šoreiz par to, kā nemateriālie ieguldījumi iedalās pēc savas būtības.