Lai nodrošinātu saimniecisko darbību, sabiedrības vadība var pieņemt lēmumu, ka  nepieciešams veikt pamatlīdzekļu iegādi vai to izveidot pašiem. Bet kā nosakāma pamatlīdzekļa sākotnējā vērtība, kā korekti veikt uzskaiti grāmatvedībā un kas no pieejamās informācijas jānorāda finanšu pārskatā?