Vai ir iespējams sīkāk pastāstīt, kā notiek nolietojuma aprēķins pēc izstrādes metodes?

Piemēram, ja ir viena liela ražošanas iekārta, kurā tiek ielikti vairāki atsevišķi griezējinstrumenti; viens instruments maksā 1600 eiro. Ja iekārta nestrādā, tad arī instrumenti netiek nolietoti savukārt, ja iekārta strādā – tie tiek nolietoti vienlaicīgi ar iekārtu. Instrumentu derīgās lietošanas laiks ir aptuveni divi gadi. No lielās ražošanas iekārtas datiem var analizēt, cik darba stundas tā ir izmantota darbam – attiecīgi pēc šīm stundām būtu jānolieto arī griezējinstrumenti.