Likuma Par uzņēmumu ienākuma nodokli (Likums) galvenā īpatnība ir saistīta ar īpašo apliekamā ienākuma (AI) noteikšanas procedūru – ienākuma, no kura summas tiks aprēķināts uzņēmumu ienākuma nodoklis (UIN).