SIA A īrē telpas no nekustamā īpašuma uzņēmuma SIA B. Abi uzņēmumi ir reģistrēti nodokļu maksātāji, savā starpā saistīti – mātes un meitas uzņēmumi. SIA A neapmierina esošās ventilācijas sistēmas darbība, un tā vēlas pilnīgu ventilācijas sistēmas nomaiņu, pasūtot šo pakalpojumu pie SIA C. Vai uzņēmums A var uzskatīt šīs izmaksas par savām un iekļaut savās saimnieciskās darbības izmaksās, vai tās ir uzņēmuma B izmaksas?