Pārdošanai turēto ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite būtiski mainījās pēc tam, kad 2016.gada 1.janvārī stājās spēkā jaunais gada pārskatu likums. Neskatoties uz to, ka jaunais likums ir spēkā jau trīs gadus, grāmatvežiem joprojām rodas neskaidrības par 2016.gadā veikto vai veicamo pārklasificēšanu, un reizēm nākas konstatēt, ka iepriekšējos gados pieļautas kļūdas.