Grāmatvedim un informācijas tehnoloģiju (IT) speciālistam ir atšķirīga izglītība, zināšanas un pieredze. Nereti, saņemot rēķinu no IT ārpakalpojuma sniedzēja, var rasties neizpratne, ko nozīmē tajā uzrādītie akronīmi vai ciparu kombinācijas. Var nebūt skaidrs, vai piegādāts ir pakalpojums, pamatlīdzeklis vai programmatūra. Bet varbūt piegādāts ir viss minētais, un grāmatvedim jāmežģī galva, kuros kontos to uzskaitīt, ko un kā sadalīt, apvienot vienumos, lai inventarizācijas laikā iegādāto spētu nepārprotami un pareizi identificēt.