Saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" katra pārskata gada beigās ir jāveic inventarizācija, kurā nosaka visas uzņēmuma mantas un lietojumā esošās mantas apjomu dabā. Šo inventarizāciju drīkst veikt 3 mēnešu laikā pirms pārskata gada beigu dienas vai mēneša laikā pēc tās. Tātad lielākā daļa uzņēmumu var to darīt jau šomēnes – oktobrī.