Saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" katra pārskata gada beigās ir jāveic inventarizācija. To drīkst veikt 3 mēnešu laikā pirms pārskata gada beigu dienas vai mēneša laikā pēc tās. Tātad lielākā daļa uzņēmumu var to darīt jau šomēnes – oktobrī. Raksta 1.daļā apskatījām sagatavošanās darbus, inventarizācijas veikšanu un rezultātu fiksēšanu. Turpinām par inventarizācijas rezultātu analīzi un iegrāmatošanu!