Kā uzņēmuma ienākuma nodokli (UIN) ietekmē zemes pārdošana zem uzskaites vērtības?