Uzņēmums iegādājās pamatlīdzekli, zāles pļāvēju, samaksājot par to 699,99 eiro kopā ar pievienotās vērtības nodokli. Dāvanā par šo pirkumu uzņēmums saņēma augstspiediena mazgāšanas ierīci, bet ne čekā, ne rēķinā tā nav norādīta. Vai augstspiediena mazgāšanas ierīci var uzskaitīt uzņēmuma bilancē kā pamatlīdzekli un kādā vērtībā?