Zemnieku saimniecība ir uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) maksātāja. 2017.gadā pārdeva 10 ha lauksaimniecībā izmantojamo zemi citai juridiskajai personai, kas arī strādā lauksaimniecībā. No likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” prasībām ir skaidrs, ka zemes pārdošanas darījums atbilst kritērijiem, saskaņā ar kuriem iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav jāmaksā. Bet ko darīt ar UIN? Kā šo darījumu atspoguļot grāmatvedībā?